τοποθέτηση φυτών

Τοποθέτηση φυτών

Η AS GARDEN προμηθεύεται φυτά (εγχώρια και εισαγωγής) από επιλεγμένα φυτώρια με υψηλής ποιότητας εγκαταστάσεις.

Επιλέγει τα κατάλληλα φυτά ανάλογα το κλίμα της περιοχής και τα τοποθετεί σε θέσεις που ενδείκνυνται για την ανάπτυξή τους.

Φωτογραφίες

Δημιουργία Βραχόκηπου
Δημιουργία Βραχόκηπου
Δημιουργία Βραχόκηπου
Διάφορα φυτά

Δείτε επίσης